Pulsary

Są to gwiazdy natury neutronowej. Wyróżnia się tym, że wysyła w regularnych niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Najczęściej jest to promieniowanie radiowe. Kiedy zapada się gwałtownie jądro gwiazdy podczas powstawania pulsara dochodzi do znacznego natężenia pola magnetycznego, ze względu na konieczność zachowania strumienia magnetycznego podczas gwałtownego kurczenia się powierzchni zapadającego się obiektu. Jeszcze dodatkowo bardzo przyspiesza się obrót obiektu. Powstają też z powodu silnego obrotu, niedaleko jej powierzchni jest miejsce, w którym prędkość liniowa linii pola magnetycznego obracającego się razem z gwiazdą powinna osiągnąć prędkość światła.. Prędkość światła jest osiągana już w odległości pięciuset kilometrów. Rozróżnia się typy pulsarów ze względów na kształty. Są to pulsary o nazwie S, C, D. Od kilku pulsarów udało się wyznaczyć widmo energii, które zmienia się ono od pulsara do pulsara, ale posiadając jedną wspólną cechę.