Azja

Azja, nAwet rozpatrywana oddzielnie, bez Europy, z którą tworzy Eurazję, i tak byłaby największym kontynentem na ziemi. Ten olbrzymi fragment lądu oddzielił się miliony lat temu od megakontynentu i nie zmienił się do dziś. Podobnie jak Europa, również Azja jest nazywana osobnym kontynentem ze względu na olbrzymie różnice kulturowe i klimatyczne istniejące między tymi dwiema częściami Eurazji. Azja wzięła swą nazwę od akadyjskiego słowa oznaczjącego kraj wschodzącego słońca. Do dziś tym mianem określane są kraje dalekiego wschodu. Główną ludnością Azji jest rasa żółta i stanowi w sumie aż 62 procent ludności całej ziemi, co może świadczyć o rozległości tego kontynentu.