Azja

Odkrywanie Azji było zupełnie odmienne w porównaniu z badaniami prowadzonymi na temat Ameryki czy Australii. Europejczycy zawsze mieli świadomość istnienia ogromnego kontynentu na wschodzie. Większość informacji została przekazana przez antycznych Greków poprzez kontakty polityczne i handlowe z niektórymi azjatyckimi państwami. Między innymi znano już Persję, Fenicję, Syrię, Medię i Babilonię. Z czasem poznano też Indie, później Chiny, Japonię itp. W większości działo się to już w czternastym, piętnastym i szesnastym wieku. Średniowiecze wiązało się z wyprawami krzyżowymi i chrystianizacją, a wieki kolejne z prowadzeniem handlu i działań politycznych między Europą a Azją.