Obszary odkryć

W każdej epoce były wielkie odkrycia. Już wikingowie, Marko Polo odkrywali Azję, Amerykę czy Afrykę, ale największe odkrycia docenia się za czasów Krzysztofa Kolumba, który odkrył nowy ląd amerykański, później już następowały odkrycia jeden po drugim. Każde kolejne odkrycie zachęcało następnych do pójścia w ślady poprzedników. Do ważnych odkrywców należeli Dias, opływający Przylądek Dobrej Nadziei, Krzysztof Kolumb, który odkrył Amerykę i przez jednych jest wielbiony, a przez innych, jak Indianie przeklinany. Casco da Gama Podróż do Indii, Henryk Żeglarz, dotarł do kontynentu afrykańskiego czy Marko Polo do Chin. Każdy z tych odkrywców przypłacił to swoim życiem osobistym. Marko Polo, jak i inni, przebywali poza własnym domem tak długo nie biorąc udziału w życiu codziennym rodziny. Ale należy też pamiętać, że zawiść zniszczyła tym odkrywcom radość odkrycia i resztę pozostałego życia. Dopiero po wielu latach, a nawet wiekach zostali docenieni i ich osiągnięcia zaakceptowane. Dzisiaj historia na całym świecie uczy o nich w szkołach.