Szerokość geograficzna

Jest to jedna ze współrzędnych geograficznych. Stanowi ona kąt między lokalną osią pionu a płaszczyzną równika. Posiadają one od zero do dziewięćdziesięciu stopni. Zero stopni znajduje się na równiku, a dziewięćdziesiąt stopni na biegunach. Szerokość geograficzna może być północna na półkuli północnej lub południowa na półkuli południowej. Szerokość ta mierzona jest bezpośrednio na sferze niebieskiej. Tam też jest to kąt między kierunkiem na zenit a płaszczyzną równika niebieskiego. Tym mianem określa się też wysokość północnego bieguna niebieskiego nad horyzontem. Niektóre szerokości geograficzne posiadają swoje nazwy, na przykład zwrotnik Raka, zwrotnik Koziorożca, koła podbiegunowe, ryczące czterdziestki, wyjące pięćdziesiątki, bezludne sześćdziesiątki oraz końskie szerokości i wiele innych.