Europa

Trzeba przyznać, że Grecy stworzyli tak naprawdę pierwszą europejską cywilizację i rozpoczęli swoiste badania geograficznego swojego kontynentu. W większości ograniczyli się do Półwyspu Bałkańskiego i wybrzeży Morza Śródziemnego. Kolejni byli Rzymianie, którzy poznali Europę głównie do linii Renu i Dunaju, a także częściowo wyspy Brytyjskie. Znaczne poszerzenie wiedzy geograficznej na temat kontynentu europejskiego poczyniono w średniowieczu, kiedy rozpoczęto działalność chrystianizacyjną. W biegiem wieków wiedza ta poszerzała się bardziej nie tyle o terytorium samego stałego lądu europejskiego, co o należącego do niego wyspy, jak Islandia, Grenlandia, wyspy Morza Śródziemnego, przyległe do Wysp Brytyjskich i wiele innych.