Czechy

To leżące w środkowej części europejskiego kontynentu państwo nie ma dostępu do morza. Sąsiadami Czech są Polska, Austria, Niemcy, Słowacja. Powierzchnia tego kraju wynosi siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć kilometrów kwadratowych. Na tym obszarze mieszka według danych z tego roku dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy osoby. W okresie starożytnym terena tych terenach osiedliło się celtyckie plemię Bojów. Później zamieszkali tu germańskie plemię Markomanów. Słowiańskie plemiona przybyły tu w szóstym wieku naszej ery. O państwie czeskim możemy mówić od dziewiątego wieku. Za pierwszego władcę tego kraju uznaje się Borzywoja Pierwszego. Od pierwszej połowy szesnastego wieku Czechami rządziła dynastia Habsburgów. W wieku dziewiętnastym kraj ten należał do cesarstwa Austriackiego. Po pierwszej wojnie światowej Czechy weszły w skład Republiki Czechosłowackiej. Czechosłowację podzielono w roku 1993 na Słowację i Republikę Czeską.