Koszyce

Jest to największe miasto w części wschodniej Słowacji. W mieście mieszka około dwieście trzydzieści cztery tysiące osób. Powierzchnia miasta wynosi prawie dwieście czterdzieści trzy kilometry kwadratowe. Bardzo często można spotkać się z określeniem na to miastem „żelazne serce Słowacji”. Nazwę tą Koszyce zawdzięczają największej w kraju hucie żelaza. W tym położonym w Koszyckiej Kotlinie mieście swoje siedzibę ma Trybunał Konstytucyjny Słowacji. Znani mieszkańcy tego miasta to Jan Jiskra- kapitan miasta, Rudolf Schuster – prezydent kraju w latach 1999-2004. Pierwsza wzmianka o tym słowackim mieście pochodzi z roku 1230. Niecałe dwadzieścia lat później Koszyce otrzymały prawa miejskie. Pod koniec lat czterdziestych czternastego wieku Koszyce stały się wolnym miastem królewskim. Poza tym otrzymało jako pierwsze miasto europejskie herb. Krzyżowało się tu wiele szlaków handlowych, dzięki czemu miasto szybko się rozwijało. W drugiej połowie wieku siedemnastego utworzono tu uniwersytet. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku zauważono w mieście dynamiczny rozwój przemysłu. W czasie pierwszej wojny światowej miasto można powiedzieć „zostało nie ruszone”. W latach 1918-1940 spadł odsetek mieszkającej w mieście ludności pochodzenia węgierskiego. Po drugiej wojnie światowej powstały tu między innymi: zakłady chemiczne, fabryki maszyn i huty. Najważniejszymi zabytkami tego słowackiego miasta są: Synagoga, katedra św. Elżbiety, klasztor jezuitów z kościołem Św. Trójcy.