Mapa

Mapa jest obrazem określonego obszaru Ziemi, przedstawionym na płaszczyźnie za pomocą znaków umownych, w określonej skali i w dowolnej siatce kartograficznej] Obecnie w opracowywaniu map stosowane są techniki fotogrametryczne. Polegają one na odtwarzaniu kształtu, wymiaru i położenia zjawisk na podstawie zdjęć fotograficznych wykonywanych z samolotu lub satelity. W oparciu o odpowiednią interpretację zdjęć powstaje fotoplan, czyli montaż z przetworzonych zdjęć przedstawiający wycinek Ziemi zamknięty ramką i osadzony w odpowiednich współrzędnych. Jest on podstawą do tworzenia fotomapy, czyli fotoplanu, do której dodano oznaczenia, napisy oraz siatkę kartograficzną, co ułatwia jej odczytywanie. Fotomapa jest pełnowartościowym szczegółowym obrazem sytuacyjnym danego wycinka powierzchni Ziemi i służy jako podstawa do opracowywania map topograficznych. Na podstawie map topograficznych wykonuje się mapy różnego rodzaju, zgodnie z ich przeznaczeniem, nanosząc na nie rozmieszczenie, stan i związki zachodzące pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi.