Języki chińsko-tybetańskie

Inaczej określa się je mianem języków sino-tybetańskich. Należą do nich języki z terenu Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Używane są głównie przez ludność rasy żółtej. Posługuje się nimi ponad miliard ludzi na całym świecie. języki te dzieli się na kilka grup, a mianowicie na grupę: sinicką (archaiczny i klasyczny język chiński, pekiński, nankiński), tybetańską (tybetański i himalajskie języki), birmańska (pyu, birmańskie, lolo, naga), baryjska, kareńska, języki tajskie (w tym szan, tajski, zhuang, laotański, ahom) i wiele innych.