Znaki topograficzne

Na plan czy mapę trzeba patrzeć tak, jak patrzy się na Ziemię z samolotu. Drogi, rzeki, koleje wyglądają z góry jak linie. Lasy, pola, łąki, jeziora widzimy w postaci plam o różnych barwach. Pojedyncze drzewa i domy widoczne są jako punkty. Na mapie wszystkie przedmioty są tak rysowane, aby były podobne do ich widoku z góry. Znaki, za pomocą których przedstawia się na mapie różne przedmioty terenowe, nazywają się znakami topograficznymi. Przedmioty wyglądające z góry jak punkty, np. domy, kościoły, pojedyncze drzewa, przedstawiane są na mapie za pomocą znaków punktowych. Przedmioty, które wyglądają z góry jak linie, przedstawia się i pomocą znaków liniowych, a obiekty o znacznej powierzchni, np. lasy czy bola uprawne, przedstawia się za pomocą znaków powierzchniowych. Do każdej mapy dołączone jest objaśnienie znaków, czyli legenda. Od zapoznania się z legendą rozpoczynamy czytanie mapy. Nie uczymy się legendy na pamięć, lecz wędrujemy po mapie wzdłuż jakiejś trasy i m/poznajemy za pomocą legendy, co oznacza znak napotkany po drodze. Po takim zapoznaniu się ze znakami topograficznymi możemy udać się z mapą w teren.