Skale klimatu

Wyróżnia się kilka, a dokładniej sześć skal klimatu. Odnoszą się one przede wszystkim do rozciągłości określonego klimatu na danym obszarze. Oczywiście jest on kształtowany przez wszystkie, a przynajmniej większość czynników geograficznych, określanych jako klimatotwórcze, jak na przykład poprzez szerokość geograficzną, wysokość nad poziomem morza, rzeźbę terenu, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wiele innych. między innymi wyróżnia się następujące skale klimatu: makroklimat, mezoklimat, mikroklimat, topoklimat, geoklimat, a także klimat planetarny. Każdy posiada swoje cechy charakterystyczne. Jednocześnie należy się pokusić o sformułowanie, że skale klimatu znacznie ułatwiają prace geografom, klimatologom itp. Są to po prostu określone obszary, ukształtowane przez czynniki geograficzne, które charakteryzują się posiadaniem swojego, wyjątkowego wewnętrznego klimatu. Trzeba przyznać, że czasami obszar tego klimatu wcale nie musi pokrywać się w powszechnie uznanymi klimatami światowymi, owymi sferami klimatycznymi.