Języki berberyjskie

Inaczej można je określić jako języki berberskie. Jest to podrodzina języków afroazjatyckich. Są one przede wszystkim używane przez ludy zamieszkujące tereny gór Atlas w Maroku, Libii, Algierii oraz Nigrze. Okazuje się, że ich językiem włada ponad dwadzieścia milionów ludzi. One również mają swój podział na poszczególne grupy językowe. Jest to dosyć sporna kwestia, głównie w kwestii czy uznać to za osobny język, czy już tylko jako dialekt danego języka. Wyróżnia się kilka podziałów, na przykład na języki: libijski, Guanczów, tamazight, kabylski, negusi, zanaga, riff, tuareski i inne. Istnieją też jeszcze inne podziały, ale mniej popularne.