Języki subsaharyjskie

Teren ten to przede wszystkim Afryka na południe od Sahary. Jest ona zamieszkana praktycznie wyłącznie przez ludność czarnoskórą. Głównie wyróżnia się tam Murzynów, Buszmenów, Hotentotów, Pigmejów, Nilotów itp. Wyznają oni animizm. Inaczej języki te określa się jako nigero-kongijskie. W ich skład wchodzą między innymi następujące rodziny języków, jak: atlantyckie, mande, kwa, benue-kongijskie, adamawa-ubangi, kordobańskie czy gur (inaczej języki woltyjskie). Są one do siebie bardziej podobne, jednakże znacznie różnice można by również znaleźć.