Afryka

Kontynent afrykański jest niezwykle duży. Jednocześnie zamieszkuje go mnóstwo plemion. Można wyróżnić tam wiele różnego typu języków, dialektów, które nawet znacznie się mogą od siebie różnić. Oczywiście skutkuje to tym, że ludzie po prostu mogą się ze sobą nie umieć porozumieć. Między innymi wydzielić tutaj można następujące grupy językowe, jak języki: afroazjatyckie, nilo-saharyjskie, nigero-kongijskie oraz khoisan. W pierwszej grupie znajdują się języki: semickie, berberyjskie, omockie, czadyjskie, egipski i języki kuszyckie. W grupie nilo-saharyjskiej znajdują się na przykład języki: fur, magan, saharyjskie, berta, kunama, songhaj, wschodnio- i środkowosudańskie, komuz i inne. Grupa nigero-kongijskich języków to języki: atlantyckie, mande, kwa, kordobańskie, benue-kongijskie, woltyjskie czy adamawa-ubangi. W grupie khoisan wyróżnić można głównie język hadza, sandale oraz północne, środkowe i południowe khoisan. Każdy język odpowiada jednemu lub kilku plemionom, które zamieszkują mniej więcej podobny teren.