Skale klimatu

Sam klimat ma też swoje skale. Do takich skal należy klimat planetarny. Decydującą role odgrywa tu proces wymiany ciepła, który zależy od czynników atmosferycznych oraz składu atmosfery. Wszystkie zmiany zmieniają też klimat planetarny. Natomiast geoklimat to klimat globalny Ziemi. Do następnej skali należy makroklimat, który jest klimatem dużych obszarów i kształtowany jest przez czynniki geograficzne, szczególnie szerokość geograficzną, wysokość nad poziomem morza, rzeźbę terenu oraz odległość od oceanów. Odmiennym jest mezoklimat, czyli klimat małego obszaru, a kształtuje się pod wpływem wysokości nad poziomem morza, rzeźby oraz położenia terenu. Następny czynnik jaki należy do skali jest topoklimat, który jest klimatem dużej aglomeracji miejskiej i kształtuje się przez warunki miejscowe jak ukształtowanie terenu, roślinność, stosunki wodne i zagospodarowanie przestrzenne. Jest modyfikacją mezoklimatu. Są topoklimaty form wypukłych, płaskich i wklęsłych. Ostatnia skala jest to mikroklimat, który określa warunki bytowe organizmu, a zależy od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych. Należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Wszystko to wywiera też wpływa na człowieka.