Hydrosfera

Hydrosfera jest to jedna z geosfer, są to wody podziemnie, a także powierzchniowe (rzeki, jeziora, lodowce, morza, oceany, a także woda w powietrzu). Tę część geosfer można podzielić na 2 części takie jak: oceanosferę i wody które znajdują się na lądach. Ogół wód znajdujących się w przyrodzie nazywa się hydrosferą. Woda w przestrzeni geograficznej występuje w trzech stanach skupienia — ciekłym, stałym i gazowym. Szacuje się, że na Ziemi jest jej około 1 390 000 000 km3. Głównym magazynem wody są oceany i morza (tzw. Wszechocean), w których znajduje się 96,5% objętości całej hydrosfery. Wody podziemne stanowią 1,7% objętości hydrosfery, w lodowcach i lądolodach uwięzione jest 1,7%, w atmosferze, rzekach, jeziorach, bagnach i biosferze zatrzymuje się 0,1%. Z tej ogromnej ilości wody znajdującej się w przestrzeni geograficznej tylko niewielka jej część krąży w sferze krajobrazowej i tworzy tzw. obieg wody w systemie Ziemi. W ciągu roku bierze udział w obiegu 423 000 km3 wody.