Ameryka Południowa

Jest to kontynent w miarę jednolity. W większości mieszkańcy posługują się tam językami hiszpańskim oraz portugalskim. Czasami do Ameryki Południowej wlicza się też kraje Ameryki Środkowej (Centralnej). Ponadto należy zaznaczyć, ze oczywiście znajdują się tam również ludy tubylcze, które posiadają swoje własne języki. Przede wszystkim występują one, owe plemiona, w samym sercu tamtejszych lasów tropikalnych, w które rzadko kiedy zagłębiają się w ogóle inni mieszkańcy tego kontynentu czy nawet turyści. Wśród tamtejszych języków lokalnych należy wymienić przede wszystkim: tupi, języki ajmarskie, araukańskie, czibczańskie, że, karibi, keczua oraz mura. Są one przede wszystkim związane z żyjącymi tam potomkami wielkich starożytnych cywilizacji z Ameryki Południowej, jak Inkowie. Wielokrotnie starają się oni dbać o swój język i kulturę, a także chronić ją przed turystami czy innymi mieszkańcami kontynentu, bardziej zurbanizowanymi. Jeśli już jednakże znajdziemy się wśród nich, to można w sumie liczyć na ich przyjazność.