Języki ajmarskie

Inną nazwą jest ajmara. Jest to rodzina autochtonicznej ludności zamieszkującej kontynent Ameryki Południowej. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim język ajmara, jaqaru oraz kawki. Języki te są na tyle trudne, że bez tłumacza, czyli jednego z tubylców, który zna język angielski lub hiszpański, niestety nie można się z nimi porozumieć, chyba że na migi. Ponadto posiadają oni też wiele określeń na tą samą rzecz czy zjawisko. Poza tym ich kultura jest niezwykle bogata, odnosząca się w ścisły sposób do starożytności i ich tamtejszych przodków.