Litosfera

Litosfera jest to inaczej sklerosfera, to powłoka Ziemi, która obejmuje także skorupę ziemską, a także płaszcz ziemski. Temperatura litosfery sięga nawet 700 stopni Celsjusza.
Poznawanie składu i budowy wnętrza Ziemi odbywa się na podstawie porównawczych badań naukowych, gdyż bezpośredni dostęp człowieka z wiciu względów nie jest możliwy. Podstawowymi przeszkodami uniemożliwiającymi docieranie w głąb Ziemi jest wysoka temperatura i ciśnienie. Temperatura wzrasta średnio o 1°C na każde 33 metry — wartość ta nosi nazwę stopnia geotermicznego. Ciśnienie natomiast wzrasta o jedną atmosferę na 3,7 metra. Szybko wzrastające ciśnienie powoduje, że skały na większych głębokościach, mimo wysokiej temperatury, mają właściwości ciał stałych. Przypuszcza się, że temperatura w środku globu ziemskiego wynosi około 4 500°C, przy ciśnieniu wynoszącym nawet kilka milionów atmosfer. Skorupę ziemską budują dwie strefy: nieciągła granitowa — występująca tylko w obrębie kontynentów i strefa bazaltowa — opasująca całą kulę ziemska. Skorupa ziemska i górna część płaszcza oddzielona jest tzw. strefą nieciągłości moho, którą odkrył A. Mohorovićić.