Woda

Jest to związek chemiczny określany jako tlenek wodoru. Jest ona niezwykle rozpowszechniona i popularna na całej Ziemi. Najwięcej jest jej w oceanach, potem w morzach, rzekach, jeziorach, a także w lodowcach, ale już w postaci stałej. Niektóre jej pokłady mieszczą się też pod powierzchnią ziemi lub w samej atmosferze w formie chmur, pary wodnej itp. W przyrodzie występuje on jako roztwór soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych ma podobno woda morska oraz wody mineralne, a najmniej opady atmosferyczne. Jeśli jest mało składników mineralnych, to wodę taką określa się jako miękką, a jeśli ma dużą soli wapnia i magnezu, to jako wodę twardą.