Obserwacja

Obserwowany z powierzchni naszej planety Merkury będzie zachowywał się podobnie jak księżyc, mianowicie objawiał się w fazach. Kiedy planeta znajduje się po przeciwnej stronie słońca niż ziemia wtedy jest on zauważalny w pełni. W przypadku dolnych koniunkcji występować będzie w nowiu. W obu z tychże właśnie przypadków planeta wschodzi oraz zachodzi w tymże czasie równorzędnie ze słońcem i jest dla ziemskich obserwatorów niewidoczną. Podczas pierwszych i ostatnich kwadr elongacja na wschód, czy też zachód osiągała będzie swoje maksymalne wartości. Zazwyczaj obserwowanie Merkurego będzie ułatwione z płaszczyzny półkuli południowej, niż północnej.