Australia

Australia jest jednym z kontynentów na kuli ziemskiej, gdzie spotkać można w miarę do siebie podobne języki etniczne, autochtoniczne. Jednocześnie najczęściej do terenu Australii zawsze doliczany jest też teren Oceanii. Wśród najpopularniejszych tamtejszych języków należy wyróżnić trzy rodziny, a mianowicie: języki indopacyficzne (na Tasmanii, Nowej Gwinei i Oceanii), języki austronezyjskie oraz języki australijskie. W pierwszej rodzinie znajdują się takie języki, jak chociażby: tasmańskie, andamańskie, zachodniopapuaskie, nowogwinejskie, torricelli, sepik-ramu, arai, sko, geelvink, east bird’s head i inne. Z kolei w drugiej grupie znajdują się języki Oceanii i Azji Południowo-Wschodniej, jak na przykład: atayalic, pajwańskie, tsouic, malajsko-polinezyjskie i inne. Należy oczywiście zdawać sobie tutaj sprawę z faktu, że najczęściej języki te odpowiadają albo nazwom plemion, które zamieszkują określone terytoria, albo nawet po prostu nazwom terenów, które są przez nie zajmowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *