Australia

Australia jest jednym z kontynentów na kuli ziemskiej, gdzie spotkać można w miarę do siebie podobne języki etniczne, autochtoniczne. Jednocześnie najczęściej do terenu Australii zawsze doliczany jest też teren Oceanii. Wśród najpopularniejszych tamtejszych języków należy wyróżnić trzy rodziny, a mianowicie: języki indopacyficzne (na Tasmanii, Nowej Gwinei i Oceanii), języki austronezyjskie oraz języki australijskie. W pierwszej rodzinie znajdują się takie języki, jak chociażby: tasmańskie, andamańskie, zachodniopapuaskie, nowogwinejskie, torricelli, sepik-ramu, arai, sko, geelvink, east bird’s head i inne. Z kolei w drugiej grupie znajdują się języki Oceanii i Azji Południowo-Wschodniej, jak na przykład: atayalic, pajwańskie, tsouic, malajsko-polinezyjskie i inne. Należy oczywiście zdawać sobie tutaj sprawę z faktu, że najczęściej języki te odpowiadają albo nazwom plemion, które zamieszkują określone terytoria, albo nawet po prostu nazwom terenów, które są przez nie zajmowane.