Powierzchnia

Merkury, a dokładniej jego powierzchnia, łudząco będzie mogła nam przypominać, powierzchnię naszego ziemskiego księżyca. Dominować będą na niej przede wszystkim równiny podobne do księżycowych mórz oraz duża liczba kraterów uderzeniowych, które oznaczają brak jakiejkolwiek aktywności geologicznej od miliardów lat. Ponieważ wiedza dotycząca geologii Merkurego pochodziła przede wszystkim z obserwacji ziemskich i danych przekazywanych przez sondy, jest to jedna z najmniej zbadanych planet skalistych. W ostatnim czasie jednak udało nam się poznać, dotychczas niezbadane fragmenty oraz zakątki tejże właśnie planety. Między innymi udało się zaobserwować dość specyficzny krater, nazwany przez naukowców pająkiem, składać będzie się om bowiem z kilkuset wąskich i połączonych z sobą korty. Obecnie mamy możliwość poznania ukształtowania Merkurego przy wykorzystaniu odpowiednich teleskopów. Na planecie odszukać będziemy mogli wyżyny, które są typowe między innymi dla ziemskiego księżyca, oprócz tego także góry, równiny, doliny oraz skarpy, czyli standardowe elementy ukształtowania terenu. Merkury w swoim czasie był intensywnie bombardowaną planetą przez różnego rodzaju komety oraz asteroidy. Efekty takowych kolizji zostały zintensyfikowane przede wszystkim z powodu prawie całkowitego braku atmosfery, która mogłaby spowolnić i niejako doprowadzić do pomniejszenia się spadających obiektów.