Języki australijskie

Są to przede wszystkim języki Aborygenów australijskich. Jest ich około czterdzieści tysięcy. Niestety ich liczba ciągle się zmniejsza, a powodem tego jest asymilacja. Dawniej wliczane były do tego języki tasmańskie, obecnie już nie. Należy zaznaczyć, że żaden z tych języków nie posiada pisma. Dawniej języki te dzieliły się na liczne (w liczbie około trzystu) dialektów i odmian. Obecnie pozostało już tylko około dwieście, ale oprócz głównych dwudziestu, reszta jest silnie zagrożona wymarciem, wyginięciem.