Metoda głębinowa

Według statystyk przy wykorzystaniu metody głębinowej na świecie wydobywane są prawie trzy czwarte węgla w skali roku. Zakłady tego typu będą dominującymi na prawie wszystkich kontynentach, w szczególności w europie, Azji oraz Afryce. Do ich zalet zaliczymy przede wszystkim możliwość wydobywania surowców na bardzo niskich pokładach i poziomach i jednocześnie w regionach i silnym poziomie urbanizacji, gdzie jedno nie będzie wykluczało drugiego. Z drugiej jednak strony takowe wydobycie posiada o wiele większą wypadkowość i koszta niż kopalnictwo odkrywkowe.