Metoda odkrywkowa

Metoda odkrywkowa znajduje zastosowanie przy wydobyciu węgla szczególnie jeśli chodzi o tereny Australii uraz USA. Do jej głównych zalet zaliczymy przede wszystkim bardzo niskie koszty wydobycie. Wada natomiast to degradacja, która zachodzi w środowisku. Kopalnie te znajdują dodatkowo zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku węgla, który znajduje się na stosunkowo płytkich powierzchniach i poziomach. Zdarzać będą się zakłady wydobywające w takowy sposób węgiel nawet głębokości kilkuset metrów, jest to jednak rzadkość gdyż w przypadku tym zastosowana musi być specjalistyczna i droga technologia, na którą pozwolić mogą sobie potentaci, tacy jak właśnie na przykład USA. Do zalet takowych kopalni zaliczyć możemy o wiele mniejszą wypadkowość i większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, jako, że kopalnie te są odkrytymi i posiadającymi większą powierzchnię, możliwe zastosowanie jest wielkogabarytowych maszyn, które z całą pewnością ułatwiać będą pracę.