Języki torricelli

Są to języki wchodzące w skład większej rodziny określanej jako języki indopacyficzne. Wśród nich przede wszystkim należy wymienić takie języki, jak chociażby: agi, aiku, yapunda, yau, lou, lilau, eitiep, urim, beli, bragat, ningil, one, seta, urat, elepi, kamaszu, kombi, arapesh górski, arapesh południowy, aruop, kayik i wiele innych. Wszystkie one są do siebie podobne i w sumie można by się pokusić o sformułowanie, że są dialektami tego samego języka torricelli. Z pewnością znacznie ułatwiłoby to pracę badaczy. Większość z nich jest już językami wymarłymi.