Gromady gwiazd

Jak wiadomo gwiazdy powstają z obłoku pyłowo gazowego i na samym początku są ze sobą związane, tworząc gromady gwiazd. Przyjmuje się, że najmniej dziesięć gwiazd to gromada. Mniejsze skupiska związane ze sobą nazywa się gwiazdami podwójnymi lub wielokrotnymi. Gwiazdy, które leżą w jednej gromadzie są prawdopodobnie tak samo odległe od nas i mają ten sam wiek. Pozwala to na prowadzenie obserwacji ewolucji gwiazd o różnych masach. Rozróżnia się dwa typy gromad i są nimi gromady kuliste, które mają bardzo dużo gwiazd i mniejsze otwarte. Nazwy jakie im nadano odpowiadają ich wyglądom na niebie. W samych gromadach otwartych bardzo łatwo zobaczyć pojedyncze gwiazdy znajdujące się w gromadzie. W kulistych natomiast są bardzo gęsto ułożone w kulę, że trudno w ich centralnych obszarach zobaczyć pojedyncze obiekty. Znalezione też już gromady pośrednie pomiędzy gromadami otwartymi i kulistymi. Ale można też jeszcze dostrzec małe zgromadzenia luźno związanych gwiazd tak zwanych asocjacjami gwiazdowymi, które są traktowane jako trzeci typ gromad gwiezdnych.