Saksonia

Jest to kraj, który zamieszkiwali Serbołużyczanie. W kraju tym tablice informacyjne są w dwóch językach. Saksonia podzielona jest na dwa okręgi. Dawniej należała do Niemieckiej Republiki Demokratycznej i ma czterysta dziewięćdziesiąt sześć gmin, a w tym jest sto siedemdziesiąt osiem miast. Do miast tych należy Drezno, Lipsk, Freiberg, Zwickau, Chemnitz. Całość jest podzielona obecnie na dziesięć powiatów i trzy miasta na prawach powiatów. W historii Saksonii jest wyszczególnione dwa razy zakładanie kraju. Największe rozmiary kraj osiągnął za panowania Henryka Lwa, ale po jego śmierci znaczne obszary przeszły w ręce biskupów z Kolonii. W dwudziestoleciu międzywojennym Saksonia była krajem socjaldemokratów i komunistów. Po drugiej wojnie światowej mały kawałek Saksonii przyłączono do Polski. Obecnie po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku należy jako land do Republika Federalnych Niemiec. Jest jednym z najbiedniejszych landów. W 2008 roku miało miejsce dokonanie reformy administracyjnej. W Saksonii jest wiele zabytków do których należy słynny zespół pałacowy w Dreźnie związany też z historią Polski (król Sas), jak romańskie kościoły i klasztory, średniowieczne zamki i wreszcie nowożytne rezydencje.